Z nami możesz unieważnić WIBOR!
Co jest nie tak ze wskaźnikiem WIBOR 3M

Co jest nie tak ze wskaźnikiem WIBOR 3M?

Wiele osób spłacających kredyty w złotówkach odkrywa od niedawna, że ich sytuacja nie jest wcale lepsza od tej, w jakiej przed kilku laty znajdowali się frankowicze. Muszą płacić wyjątkowo wysokie raty, a do tego nieustannie mówi się im, że i tak mają szczęście, a ich położenie mogło być zdecydowanie gorsze. Czy jednak tak jest? (więcej…)

Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR wątpliwości i skutki

Unieważnienie umowy kredytowej z WIBOR: wątpliwości i skutki

Rozważając kwestię umów kredytowych, warto zauważyć, że banki używają wskaźnika WIBOR do ustalania stawek procentowych w kredytach międzybankowych oraz kredytach hipotecznych. Niestety, pojawiły się obawy dotyczące wiarygodności tego wskaźnika, które zostały podkreślone w orzeczeniu Sądu Okręgowego w Katowicach w 2022 roku. W rezultacie tego orzeczenia tymczasowo wykluczono WIBOR z umowy kredytowej i obniżono kwoty rat. (więcej…)

WIBOR a odszkodowanie – sprawdź, co warto wiedzieć

WIBOR a odszkodowanie – sprawdź, co warto wiedzieć

Sąd Okręgowy w Katowicach podjął decyzję tymczasowego wykreślenia wskaźnika WIBOR z umów kredytowych, co może prowadzić do zmniejszenia miesięcznej raty kredytu nawet o 75%. W ten sposób sąd potwierdził coraz powszechniejsze przekonanie, że WIBOR może być wadliwy, a banki nie zawsze informują kredytobiorców o pełnym ryzyku związanym z tym wskaźnikiem. (więcej…)

Czy możliwe jest unieważnienie kredytu z WIBOR

Czy możliwe jest unieważnienie kredytu z WIBOR?

Sąd w Katowicach w pierwszym takim wyroku w Polsce zdecydował o zawieszeniu spłat kredytu na warunkach określonych przez bank z wykorzystaniem indeksu WIBOR. Według opinii wielu prawników wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach to kamień milowy dla tysięcy pożyczkobiorców, którym otwiera się tym samym droga do unieważnienia umowy kredytu lub obniżenia raty. (więcej…)

Rząd wycofuje WIBOR

Rząd wycofuje WIBOR

Rząd ogłosił konkretną datę rezygnacji z indeksu WIBOR, który od lat wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród kredytobiorców. Nowy indeks referencyjny ma zacząć obowiązywać we wszystkich kredytach już od 2025 roku. (więcej…)

WIBOR i kontrowersje z nim związane

WIBOR i kontrowersje z nim związane

Nieustanny wzrost WIBOR stał się ogromnym problemem dla kredytobiorców, którzy coraz częściej kwestionują metodologię wyznaczania wartości tego indeksu. Sam indeks WIBOR ma niedługo zniknąć. To efekt planów rządu, który zapowiedział już za pośrednictwem Komisji Nadzoru Finansowego, że WIBOR, musi zostać wycofany z obsługi kredytów do 2025 roku. (więcej…)