Z nami możesz unieważnić WIBOR!

Rozważając kwestię umów kredytowych, warto zauważyć, że banki używają wskaźnika WIBOR do ustalania stawek procentowych w kredytach międzybankowych oraz kredytach hipotecznych. Niestety, pojawiły się obawy dotyczące wiarygodności tego wskaźnika, które zostały podkreślone w orzeczeniu Sądu Okręgowego w Katowicach w 2022 roku. W rezultacie tego orzeczenia tymczasowo wykluczono WIBOR z umowy kredytowej i obniżono kwoty rat.

Unieważnienie WIBOR w praktyce

Unieważnienie WIBOR może być spowodowane różnymi czynnikami, np. manipulacjami ze strony banków lub wątpliwościami na temat poprawności obliczania stawek procentowych.

Wątpliwości co do WIBOR – czy istnieje szansa na unieważnienie kredytu i niższe raty?

Jeżeli rzeczywiście WIBOR zostałby zlikwidowany, poprowadziłoby to za sobą konieczność wprowadzenia nowego wskaźnika. Sposób ustalania stawek procentowych  byłby zmieniony, a to oznaczałoby konieczność zmiany umów kredytowych.

Jak wskazują prawnicy z kancelarii uniewaznieniewibor.pl, Miałoby to jednak wiele korzyści dla kredytobiorców w postaci niższych rat. Dlatego też, w celu uzyskania konkretnych porad dotyczących własnej sytuacji, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem. Być może jest coś, co sprawi, że opłaty znacząco się zmniejszą.

Kategorie: Blog