Z nami możesz unieważnić WIBOR!

Polski rząd zapowiedział, że w miejsce WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) wprowadzi nowy indeks referencyjny, obiecujący wartości niższe niż WIBOR, co zmniejszy obciążenie kredytobiorców spłatą kredytu.

Nabici w WIBOR? Całkiem możliwe

13 lipca 2022 r. została powołana Krajowa Grupa Robocza (NGR) ds. reformy indeksu referencyjnego. Jej zadaniem było wprowadzenie nowego indeksu referencyjnego stóp procentowych w miejsce WIBOR. W skład NGR wchodzą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz największych banków komercyjnych. WIRD, WIRF i WRR są jednymi z potencjalnych indeksów referencyjnych, które mogą zastąpić WIBOR.

Czemu WIBOR musi zniknąć?

Eksperci, prawnicy od prawa bankowego i liczne stowarzyszenia kredytobiorców, wielokrotnie podnosiły postulat likwidacji indeksu WIBOR. Ten bowiem miał służyć bankom do zawyżania opłat pobieranych od kredytobiorców. Opinia rządu, a także ostatni wyrok sądu w Katowicach jest dla nich dowodem, że możliwa jest procedurą jaką jest unieważnienie WIBOR, co oznacza redukcje wysokości płaconych przez nich kredytów.

Kategorie: Blog