Z nami możesz unieważnić WIBOR!

Sąd w Katowicach w pierwszym takim wyroku w Polsce zdecydował o zawieszeniu spłat kredytu na warunkach określonych przez bank z wykorzystaniem indeksu WIBOR. Według opinii wielu prawników wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach to kamień milowy dla tysięcy pożyczkobiorców, którym otwiera się tym samym droga do unieważnienia umowy kredytu lub obniżenia raty.

Uzasadnienie sądu

Zdaniem ekspertów umowa kredytu musi być pozbawiona stopy referencyjnej WIBOR z dwóch powodów. Po pierwsze, bank wprowadzał w błąd konsumentów, nie informując ich o ekonomicznych konsekwencjach zmiany oprocentowania oraz o rzeczywistej skali nieograniczonego ryzyka związanego z oprocentowaniem zmiennym. A po drugie, zdaniem prawników, wadliwy jest sposób ustalania oprocentowania umownego w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR. W praktyce może wywołać to lawinę pozwów i unieważnienie WIBOR. Według ostrożnych szacunków w sądach w całej Polsce toczy się już kilkadziesiąt spraw o unieważnienie WIBOR-u. Zdaniem komentatorów, to może być dla sektora bankowego większy problem niż osławione już kredyty frankowe.

Kategorie: Blog