Z nami możesz unieważnić WIBOR!

Rząd ogłosił konkretną datę rezygnacji z indeksu WIBOR, który od lat wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród kredytobiorców. Nowy indeks referencyjny ma zacząć obowiązywać we wszystkich kredytach już od 2025 roku.

Co to oznacza dla kredytobiorów?

Stopniowe wycofywanie WIBOR przy jednoczesnym wprowadzaniu WIRD wprowadza istotne zmiany w sektorze bankowym oraz w transakcjach finansowych dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Podatnicy będą musieli zmienić podejście w zakresie stosowania wskaźnika referencyjnego, w szczególności w przypadku umów o finansowanie podpisywanych po wprowadzeniu WIRD. Ponadto konieczna będzie analiza obowiązujących umów finansowych oraz ewentualne aneksowanie długoterminowych umów finansowych opartych o stawkę WIBOR, w tym umów kredytowych lub umów cash poolingu. Według wielu prawników zmiana ta otwiera drogę do unieważnienia WIBOR. Kredytobiorcy od lat krytykują ten indeks, który według nich służy bankom do nieuczciwego podnoszenia opłat związanych z obsługą kredytu.

Kategorie: Blog