Z nami możesz unieważnić WIBOR!

Pytanie o legalność wskaźnika WIBOR nie jest nowe. Przez pewien czas zagadnienie to wydawało się jednak interesujące przede wszystkim dla wąskiej grupy, na którą składali się bankowcy oraz prawnicy. Obecnie temat staje się jednak interesujący także dla znacznie szerszego grona odbiorców, warto więc zadać sobie pytanie o to, co jest przedmiotem dyskusji.

Sądy wobec pytania o legalność WIBOR

Gdybyśmy chcieli przeanalizować dostępne orzecznictwo, z pewnością odczulibyśmy rozczarowanie. Ciągle jeszcze nie ma ani orzeczeń sądów, ani innych uregulowań prawnych, z których jasno wynikałoby, że legalność WIBOR jest kwestionowana. Czy jednak oznacza to, że pytanie o to, czy WIBOR jest legalny, nie ma w ogóle sensu? Prawnicy są jak najdalsi od takiego podejścia. Owszem, sam wskaźnik jest publikowany zgodnie z prawem, bo znajduje odzwierciedlenie w unijnym rozporządzeniu BMR. Nie można jednak nie zauważyć tego, że same jego wyliczenia stosowane przez banki w Polsce, są dalekie od przejrzystych. Właśnie tej kwestii poświęca się obecnie najwięcej uwagi.

Kategorie: Blog